• House大逆转/房子大逆转

  • 状态:更新至20220513期
  • 类型:
  • 主持:金成柱 前进 朴君 金智敏
  • 年代:2022
  • 地区:日韩

简介:《House大逆转》是提高房子价值的house咨询节目,专家们对房子进行改造,在符合其用途的条件下,帮助创造并改善收益。                                                                      节目选择金圣柱、JunJin、朴君、金智敏担任MC,4人将合作为观众提供丰富趣味并介绍有用的信息。

--== 选择主题 ==--